Sterker in gezag, een training voor school(teams)

Leerlingen met gedragsproblemen be├»nvloeden het groepsklimaat in de klas. Er ontstaan sneller conflicten en escalaties in de klas en je gezag als leraar wordt soms zwaar op de proef gesteld. De relatie met deze leerlingen kan flink onder druk komen te staan en in het ergste geval zelfs tot handelingsverlegenheid leiden. 

Waar andere methodieken de focus bij de leerling/student leggen (wat is er met hem aan de hand? waarom doet hij zoals hij doet?) leren leraren in deze methodiek juist te kijken naar eigen gedrag en reacties. De-escaleren en relatiegebaren zijn eerste stappen op weg naar verandering.

In deze basistraining komen o.a. aan bod: symmetrische en complementaire escalaties, waakzame zorg, samenwerken in een netwerk, relatie/herstelgebaren, aankondiging en sit-in. Er wordt veel tijd ingeruimd voor praktische oefeningen en casuïstiek, zodat de deelnemers er meteen mee aan de slag kunnen gaan in hun eigen klas/school.

Doel van de training 

Onderwijsprofessionals:

  • krijgen praktische tools aangereikt om beter om te gaan met ongewenst gedrag;
  • leren naar eigen gedrag te kijken en nemen hier controle over;
  • ervaren dat samen werken meer oplevert dan werken op eigen kracht;
  • voelen zich tenslotte sterker in hun gezag staan.

Voor wie? primair en voortgezet onderwijs, mbo. Degenen die een SKJ registratie hebben kunnen hiervoor punten behalen (zie onder training).

Hoe? Als een school belangstelling heeft ga ik graag in gesprek met een aantal mensen op school (de toekomstige kartrekkersgroep) om te bespreken hoe we de training het best kunnen laten aansluiten bij het team of de school. Na de training, die kan bestaan uit 2 of 3 hele dagen, maar ook uit een aantal ochtenden of middagen/avonden, bespreken we hoe het natraject er uit gaat zien, bijv. met terugkom- of intervisiemomenten.