Training geweldloos verzet (SKJ212842)

Opvoeders, maar ook jijzelf als professional, kunnen zich soms machteloos voelen. Vooral als er al van alles is geprobeerd en niets meer lijkt te werken. De ander lijkt je nauwelijks meer te horen en gehoopte verandering blijft uit.
Prof. Haim Omer ontwikkelde een nieuwe benadering van gedrag met als kern een vastberaden houding van geweldloos verzet, gebaseerd op een nieuwe invulling van gezag. Deze methodiek helpt gezagdragers (opvoeders en professionals) weer regie te nemen, verzet te tonen en samen met anderen sterk te staan. Door in te zetten op relatie en aanwezigheid is het mogelijk in contact met de ander te blijven, ook als er sprake is van weerstand en destructief gedrag.
Geweldloos verzet is effectief gebleken in allerlei vormen van hulpverlening en behandeling, in het onderwijs (PO/VO/MBO/speciaal onderwijs) en in buurtwerk. Zowel bij externaliserend als internaliserend gedrag.
In alle modules wordt gewerkt vanuit de vijf pijlers van geweldloos verzet: de-escaleren, aanwezigheid, steun en support, relatie en herstel, verzet in plaats van strijd. De theorie achter de pijlers en de interventies die daarop aansluiten worden uitgelegd en er wordt gereflecteerd op en geoefend met voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie? Jeugdprofessionals, (ambulant) gezinswerkers, teamleiders, werkbegeleiders,  gedragsdeskundigen, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en anderen in de jeugd-GGZ, jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg of social work.

De volgende modules kunnen worden gevolgd:
Kennismaking Geweldloos verzet (dagdeel, geaccrediteerd voor 3.00 SKJ punten): een introductie waarin deelnemers kennismaken met het gedachtegoed en aan het denken worden gezet over eigen autoriteit/gezag en handelen.
Introductiedag (1 dag, geaccrediteerd voor 8.00 SKJ punten): uitgebreider dan in de workshop wordt tijdens deze dag het gedachtegoed uitgelegd en ook daadwerkelijk geoefend, liefst aan de hand van ingebrachte voorbeelden.
Basistraining jeugdprofessonals en therapeuten (2 dagen, voorwaarde: introductiedag gevolgd hebben, geaccrediteerd voor 17.20 punten). In de basistraining wordt in twee dagen verdieping gegeven op de introductiedag. De 5 pijlers vormen de stuctuur van de training, waarin uitstapjes naar traumasensitief werken/lesgeven en parallelprocessen. Wanneer deelnemers werken met een licht verstandelijke doelgroep wordt aandacht worden besteed aan de vertaling naar deze groep.
Basistraining onderwijs (2 dagen, voorwaarde: introductiedag gevolgd hebben, geaccrediteerd voor 17.20 punten). Deze training volgt de structuur van de training voor jeugdprofessionals en therapeuten, maar wordt het gedachtegoed specifiek op de onderwijscontext toegepast wat in de praktijk betekent dat er veel aandacht zal zijn voor zelfreflectie en casuistiek.
Verdiepingsdag geweldloos verzet (1 dag, voorwaarde: basistraining gevolgd hebben, geaccrediteerd voor 8.00 SKJ punten). Tijdens deze dag wordt aan de hand van de 5 pijlers vooral tijd besteed aan de vragen en dillemma’s waar deelnemers in de praktijk tegenaan zijn gelopen. Waar kunnen deelnemers regie nemen (ankerfunctie) en hoe concreet te handelen (maken van een concreet plan).
Verdiepingsdag schoolweigering en geweldloos verzet (1 dag, voorwaarde: basistraining gevolgd hebben, geaccrediteerd voor 8.00 SKJ punten). Het aantal thuiszitters neemt toe, ondanks de intentie van passend onderwijs voor alle leerlingen. Preventie lijkt een kernwoord, maar hoe stap je uit symmetrische escalaties en hoe werk je samen met het thuisfront?
Terugkombijeenkomsten (2 uur, geaccrediteerd voor 3.00 SKJ punten)
Na het volgen van de training gaan de deelnemers aan de slag met het geleerde. In de terugkombijeenkomsten wordt middels intervisie gereflecteerd op eigen gedrag en denken, waardoor het methodisch kunnen handelen vanuit het gedachtegoed van geweldloos verzet wordt verbeterd. De deelnemers zijn tegelijk elkaars steungroep, door vanuit de methodiek vragen in te brengen en mee te denken in casuïstiek, suggesties te doen en samen na te denken over mogelijke scenario’s in complexe gezinnen, groepen of onderwijs.

Training is door SKJ geaccrediteerd

Reacties van deelnemers:

Jullie enorm bedankt voor de inspirerende training. Ik vond het echt een toegevoegde waarde hebben in mijn werk.’

‘Ik ben heel enthousiast over deze methodiek en zie steeds meer mogelijkheden hoe die toe te passen op onze doelgroep.’