Geweldloos verzet in gezinnen

Omer, H. en Wiebenga, E. (2015) Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Bohn Stafleu van Loghum.

‘Voortdurende escalaties maken opvoeders machteloos, waardoor volwassenen en jongeren in een negatieve spiraal van emoties en escalaties belanden.  Door uit deze spiraal te stappen en eigen emoties te controleren kan worden gewerkt aan het doel van geweldloos verzet: herstel van relatie. In zijn boek ‘Geweldloos verzet in gezinnen’ beschrijft Omer de gedachte uit de theorie die hij combineerde met principes uit de hechtings- en systeemtheorie, en beschrijft hij de interventies: de-escaleren, relatie- en herstelgebaren, weigeren van bevelen, campagne van bezorgdheid, steungroepen, aankondiging en sit-in, waarin vooral volharden en doorzettingsvermogen van opvoeders wordt gevraagd.’

Verder:

Omer, H. (2015) Waakzame zorg, hoe je als ouders je kinderen houvast kunt bieden als dag nodig is. Hogrefe.

Omer, H. (2011). Nieuwe autoriteit, samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Hogrefe Uitgevers en Molemann Mental Health.

Omer, H. en Streitt, P. (2018) Nieuwe autoriteit voor ouders Opvoeden op basis van veilige verbinding, waakzame zorg en geweldloos verzet. Hogrefe.

Geweldloos verzet, bespiegelingen vanuit theorie, onderzoek en praktijk. VUBPress, Brussel. Wil van Nus schreef hoofdstuk 8 Geweldloos verzet in het onderwijs in Nederland.