Geweldloos verzet in het onderwijs

Veel leraren zien zich in hun klas of school geconfronteerd met een groeiende groep leerlingen/studenten met gedragsproblemen. Geweldloos verzet vervangt geen methodiek of lesmethoden, maar biedt extra mogelijkheden om handelingsverlegenheid te doorbreken. Het is een aanvulling op wat leraren al in huis hebben en zeker niet overboord moeten gooien!

Samenwerking met elkaar, met het thuisfront en met de omgeving van de school vormt de kern van geweldloos verzet. Leraren voelen zich sterker in hun gezag staan. Niet door de focus te leggen op het analyseren of diagnosticeren van de gedragsproblematiek maar veel meer op het de-escaleren en gezamenlijk verzet tegen onacceptabel gedrag.

Hier te bestellen bij Uitgeverij Pica Huizen.

Meer lezen over geweldloos verzet in het onderwijs:

Nus, W. van (2019) Geweldloos verzet tegen probleemgedrag. LBBO Beter Begeleiden.

Omer, Haim (2020) Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs. Pelckmans Pro.

Wiebenga, E. en Faassen, E. (2017) Gedragsproblemen in de klas. Verbindend gezag in het onderwijs. JSW.

Leonard, H. en Dolfeyn, H. (2015) Waakzame zorg, een concrete uitwerking van het concept van nieuwe autoriteit op school. Welwijs.

Links:

LinkedIn: Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit

Facebook: Nieuwe autoriteit in het onderwijs

Nederlands Netwerk: https://www.geweldloosverzetnieuweautoriteit.nl/

Internationaal netwerk: http://www.newauthority.net/