Intervisie

  • Intervisie op maat

Voor wie? Werk je als team of organisatie met geweldloos verzet maar loop je aan tegen vragen of dilemma’s? Organiseer dan één of meerdere intervisiebijeenkomsten waarin  ervaringen worden gedeeld en besproken en eigen handelen wordt overdacht.

Data en plaats: aantal bijeenkomsten en data in overleg te bepalen, liefst op de eigen werkplek.

Kosten: € 150,- per bijeenkomst, waarbij min. 6 – max. 8 deelnemers kunnen aanschuiven.

  • Open intervisie

In een groep van gemiddeld 6-8 deelnemers worden problemen geanalyseerd en met elkaar oplossingen bedacht. Deelnemers geven elkaar tips of adviezen, waarbij aan het eind van het gesprek de inbrenger naar huis gaat met ideeën die hij in praktijk kan brengen. Het gedachtengoed vanuit nieuwe autoriteit is hierbij leidend.

Voor wie? Open intervisie is bedoeld voor iedereen die meer vaardig wil worden in het werken met nieuwe autoriteit / geweldloos verzet. Er wordt bewust gekozen voor een open vorm, waarin mensen uit het welzijn, jeugdhulp en onderwijs kunnen aanschuiven. Hierdoor kan intervisie bijdragen aan een ‘out of the box’-denken, wat het aantal oplossingen doet toenemen.

Data en locatie zullen op deze site worden gemeld.