Trainingen

  • BASISTRAINING STERKER IN GEZAG,  geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in het onderwijs

Leerlingen met gedragsproblemen beïnvloeden het groepsklimaat in de klas. Er ontstaan sneller  conflicten en escalaties in de klas en je gezag als leraar wordt soms zwaar op de proef gesteld. De relatie met deze leerlingen kan flink onder druk komen te staan en in het ergste geval zelfs tot handelingsverlegenheid leiden. 

Waar andere methodieken de focus bij de leerling/student leggen (wat is er met hem aan de hand? waarom doet hij zoals hij doet?) leren leraren in deze methodiek juist te kijken naar eigen gedrag en reacties. De-escaleren is een eerste stap in het proces op weg naar verandering. Door controle over eigen gedrag te nemen en samen te werken met collega’s laten leraren het gevoel machteloos te zijn achter zich en nemen zij weer zelf het heft in handen.

In deze basistraining komen o.a. aan bod: symmetrische en complementaire escalaties, waakzame zorg, samenwerken in een netwerk, relatie/herstelgebaren, aankondiging en sit-in. Er wordt veel tijd ingeruimd voor praktische oefeningen en casuistiek, zodat de deelnemers er meteen mee aan de slag kunnen gaan in hun eigen klas/school.

Na twee studiedagen wordt in een tweetal intervisiemomenten ingegaan op daadwerkelijk opgedane ervaringen met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet.

Doel van de training:  Onderwijsprofessionals uit PO/VO/MBO krijgen met de interventies van geweldloos verzet instrumenten in handen om beter om te gaan met ongewenst gedrag en voelen zich daardoor sterker in hun gezag staan.

  • BASISTRAINING GEWELDLOOS VERZET EN NIEUWE AUTORITEIT IN GEZINNEN

Een 3-daagse training voor (jeugd)hulpverleners die nog niet bekend zijn met het gedachtengoed van nieuwe autoriteit en de interventies van geweldloos verzet, én die deze willen toepassen in hun dagelijks werk. Na de training worden nog twee intervisiemomenten georganiseerd waarin ervaringen worden gedeeld.

Kernonderdelen:

o   De-escaleren. Wanneer ouders/opvoeder uit de strijd durven stappen zullen conflicten en ruzies afnemen. Dit versterkt hun gezag en doet machteloosheid afnemen.

o   Be the change you want to see in the world. Ouders/opvoeders leren naar eigen gedrag te kijken en hun reactie uit te stellen (het ijzer smeden als het koud is). Zo zijn zij zelf het instrument tot verandering.

o   It takes a village to raise a child. Door met familie, vrienden, buren en andere bij het  kind betrokken personen op te trekken ontstaat een collectief van nieuwe autoriteit.

o   Kijken naar gedrag en werkend vanuit een positieve relatie met het kind wordt demonisering van het kind en verdere isolatie van het gezin voorkomen.

o   Waakzame zorg: een flexibel continuum van open dialoog, verhoogde aanwezigheid en eenzijdige acties vormen de basis voor een autoritatieve opvoedstijl.

o   Interventies van geweldloos verzet: de-escaleren, weigeren van bevelen, relatiegebaren, rood gedrag, herstelgebaren, aankondiging, sit-in, campagne van bezorgdheid (telefoonronde, volgen).

De training is door het SKJ geaccrediteerd met 33 punten.

  • Incompany: Beide trainingen kunnen incompany worden georganiseerd. In overleg wordt een aanbod samengesteld dat past bij eigen actuele vragen. Neem vrijblijvend  contact op om te overleggen wat mogelijk is.