Publicaties

Boek:

Geweldloos verzet op school, en nieuwe kijk op gedragsproblemen. Uitgeverij Pica Huizen.

Geweldloos verzet, bespiegelingen vanuit theorie, onderzoek en praktijk. Hoofdstuk 8 Geweldloos verzet in het onderwijs in Nederland. VUBPress, Brussel

Artikelen:

Geweldloos verzet tegen probleemgedrag LBBO Beter Begeleiden, mei 2019

Ik laat je niet los, geweldloos verzet bij gedragsproblemen.  Pedagogiek in Praktijk 87, oktober 2015

Het ijzer smeden als het koud is. Nederlands dagblad, 08-11-2014

Casestudy:

Twee voorbeelden van aanpak bij schoolweigering, Nieuwsbrief NANI mei 2017