Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Geweldloos verzet, in de jaren ’90 ontwikkeld door prof. Haim Omer en gebaseerd op de ideeën van Mahatma Gandhi en Martin Luther King, is een methode om de relatie tussen jongere en opvoeder te herstellen. Volwassenen gaan niet langer in gevecht, maar zij verzetten zich standvastig en volhardend tegen het opstandige of storende gedrag van hun kinderen/leerlingen.

Dit krachtige verzet krijgt vorm in aanwezigheid op verschillende niveau’s van waakzame zorg. Waakzame zorg betekent dat je als opvoeder aanwezig bent in het leven van het kind of de jongere. Waakzame zorg kan niet worden afgedwongen maar ontstaat op basis van een goede relatie. ‘Ik ben je ouder en blijf je ouder. Jij kan mij loslaten maar ik laat jou nooit los.’ In de praktijk betekent dit dat je een jongere stimuleert de wereld te verkennen en dingen te ondernemen die hij nog niet kan (de zogenaamde zone van naaste ontwikkeling),  maar ook dat je begrenst wanneer je ziet dat de jongere zichzelf in gevaar brengt.  Wanneer de zorgen groot zijn is bescherming nodig. Dit ‘topje’ van waakzame zorg krijgt vorm in  geweldloos verzet, een vorm van begrenzing die volwassenen inzetten als zij merken dat de jongere in gevaar is, wanneer zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De volwassene neemt dan eenzijdige acties die niet afhankelijk zijn van de goedkeuring van de jongere.