Geweldloos verzet

Geweldloos verzet in een notendop: strijd verandert in verzet

  • Be the change you want to see in the world – Mahatma Gandhi

Jouw gedrag is van invloed op dat van de ander. Als ouder of leraar sta je niet machteloos tegenover de opstandige jongere of de brutale leerling. Jouw rust maakt dat de ander kan kalmeren, jouw stellingname is van invloed op zijn reactie. Machtloosheid verandert zo in kracht.

  • Je hebt slechts controle over eigen gedrag – Haim Omer

Vaak denken wij, met alle goede bedoelingen, dat we de ander kunnen veranderen. Het is echter een illusie te denken dat je controle hebt over de ander. Je hebt slechts controle over eigen handelen en gedachten. Dat maakt je sterk en standvastig.

  • Smeed het ijzer als het koud is – Haim Omer

In een conflict of ruzie proberen wij vaak ons gelijk te halen op het moment zelf, met als gevolg een oplopende strijd. Wanneer er echter één uit de strijd stapt, zal ook de ander stoppen. Een uitgestelde reactie voorkomt escalatie en strijd. Dit betekent dat je pas terug komt op storend gedrag wanneer het ijzer is afgekoeld, want pas dan is de ander in staat je boodschap te horen.

  • It takes a village to raise a child – Afrikaans gezegde

Kinderen van nu groeien op in een individualistische maatschappij waarin ook het opvoeden een individuele zaak is geworden. Maar juist in de opvoeding hebben ouders/opvoeders soms behoefte aan steun en support, vooral op momenten dat het lastig wordt. Nieuwe autoriteit gaat uit van een steunend netwerk waarin volwassenen elkaars gezag legitimeren en zo krachtig maken.