Wil van Nus

Toen ik in aanraking kwam met geweldloos verzet was ik niet meteen overtuigd dat dit zou werken. Machteloze ouders de boodschap geven dat zij zelf aan zet zijn terwijl het water hen aan de lippen staat en hun energie op is? Ik twijfelde ernstig of ouders, die vaak al van alles hadden geprobeerd, deze boodschap nog konden verdragen. Ik zette met de nodige scepsis mijn eerste stappen in het werken met geweldloos verzet in gezinnen en ontdekte al snel dat het gedachtengoed wel degelijk werkte, dat ouders uit hun machtloosheid konden stappen en dat kinderen en jongeren daardoor ook weer de goede richting op konden lopen. Als dit in gezinnen werkt, dacht ik, dan werkt het misschien ook wel op scholen. Door mijn onderwijservaring voel ik namelijk nog steeds een bijzondere affiniteit met het onderwijs.  Als gedragsspecialist (Master SEN) vond en vind ik het belangrijk om naar de leerling én zijn omgeving te kijken. Gedragsproblemen ontstaan veelal in een context, waarin ze gevoed en onderhouden worden. Deze gedachte raakt de kern van geweldloos verzet: je hebt alleen controle over eigen gedrag en je kunt daarmee wel degelijk van invloed zijn op de ander.

Ik startte mijn ‘zoutmars’ in het onderwijs en ontmoette daarin een aantal zeer bekwame maar door de problematiek van hun leerlingen/studenten ook machteloze leraren die het aandurfden aan de slag te gaan  met geweldloos verzet. Ik herinner me uit die tijd een paar mooie voorbeelden van zeer opstandige pubers maar ook van schoolweigeraars die uiteindelijk weer ‘gewoon’ naar school gingen.

De volgende stap was het schrijven van een praktijkboek voor het onderwijs: Het ijzer smeden als het koud is, over geweldloos verzet op school, een nieuwe kijk op gedragsproblemen. Tijdens het schrijven richtte ik mij op individuele leraren en ouders in het PO en VO, maar al snel bleek dat het boekje ook handvatten gaf aan docenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

Intussen heb ik vele trainingen en workshop mogen verzorgen, in het onderwijs maar ook voor gezinswerkers en jeugdprofessionals. Mijn ‘zoutmars’ is nog niet gelopen, maar ik hoef hem gelukkig niet in mijn eentje te lopen. Steeds meer mensen sluiten aan:  It takes a village to raise a child!

Kwalificaties

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit:

Onderwijs:

  • Primair onderwijs (PABO)
  • Speciaal onderwijs (Master SEN, Jonge risicokinden en gedragspecialist)
  • Eerste graads bevoegdheid Pedagogiek (Pedagogiek MO-B).CRKBO_Docent

Coaching en intervisie:

  • Coachen van vernieuwing van ontwikkelingsgericht onderwijs (post-HBO De Aktiviteit Alkmaar).
  • Yucel, bouwen aan herstel